Coraz bardziej popularna, innowacyjna technologia druku 3D znajduje zastosowanie w wielu etapach przygotowania ostatecznej wersji produktu. Za pomocą skanowania przestrzennego można między innymi otrzymać dane niezbędne do uzupełnienia standardowej dokumentacji i wzbogacić ją o wizualizacje fizycznych detali. Jakie są cechy i najważniejsze korzyści płynące z używania inżynierii odwrotnej?

Inżynieria odwrotna – na czym polega?

Inżynieria odwrotna (reverse engineering) polega głównie na analizie rzeczywistego produktu i przeniesieniu go do przestrzeni wirtualnej, poprzez otrzymanie pliku w formacie 2D lub 3D. Dzięki zebraniu wiadomości dotyczących geometrycznych cech obiektu generowany jest trójwymiarowy model, zawierający właściwości fizyczne przedmiotu. Digitalizacji oraz finalnego utworzenia wirtualnego prototypu dokonuje się za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak skanery 3D, skanery laserowe, a także współrzędnościowe maszyny pomiarowe. Inżynieria odwrotna pozwala powielać konstrukcje obiektów już istniejących, określić zawartość ich komponentów lub odtworzyć zagubioną dokumentację. Szerokie zastosowanie tego rodzaju inżynierii sprawia, że jest ona z powodzeniem stosowana w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym, a nawet medycznym.

Modele w inżynierii odwrotnej

Inżynierię odwrotną można wykorzystać w praktyce na kilka sposobów. Spośród dostępnych modeli używa się przede wszystkim trzech podstawowych, którymi są:

  • model powierzchniowy – pozwalający na precyzyjne odwzorowanie konkretnego obiektu, określenie jego powierzchni oraz szczegółowych parametrów. W przypadku zastosowania tego typu metody można szybko zanalizować produkt pod względem występowania wad, śladów obróbki oraz innych niedoskonałości struktury;
  • model parametryczny – umożliwia matematyczne zdefiniowanie przedmiotu, dzięki któremu powstają modele CAD. Podczas wykorzystywania modelu parametrycznego pomijane zostają wady obiektu, natomiast uwagę przywiązuje się do uzyskania danych potrzebnych do edytowania prototypu, jego modyfikacji lub uzupełnienia dokumentacji 2D;
  • model hybrydowy – stanowi połączenie wymienionych wcześniej modeli: powierzchniowego oraz parametrycznego. W konsekwencji otrzymujemy szansę tworzenia prototypu oraz modyfikowania go i przygotowania dokumentacji.

Korzyści stosowania inżynierii odwrotnej

Wykorzystywanie inżynierii odwrotnej niesie ze sobą szereg innowacyjnych, a co za tym idzie ułatwiających pracę rozwiązań. Generowanie trójwymiarowych modeli obiektów przyczynia się do uzyskiwania pełnych opisów technicznych, wpływających na przygotowanie wyczerpującego opisu produktu. Dodatkowo, przeprowadzane analizy dają możliwość projektowania form i matryc dopasowanych do istniejących komponentów, wprowadzania zmian wewnątrz struktury obiektu, a także testowania wytrzymałości poszczególnych elementów, dzięki symulacji różnych warunków pracy danego urządzenia.

Inżynieria odwrotna to szybka i sprawdzona metoda skanowania obiektów, a następnie zmiany struktury produktów. Pozwala stworzyć odpowiednie części oraz praktyczne narzędzia, niezbędne do realizowania zaplanowanych modyfikacji. Techniki i modele inżynierii odwrotnej są sposobem otrzymywania danych CAD, przydatnych podczas przeprowadzania testów, czy uzupełniania dokumentacji.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...