Właściciele przedsiębiorstw dla osiągnięcia jak największej efektywności działań firmy coraz częściej inwestują w zintegrowane systemy wytwarzania produktów. Dzięki nim możliwe staje się idealne połączenie poszczególnych sieci komputerowych oraz podległych im punktów wykonawczych. Czym jest CIM i dlaczego warto z niego korzystać?

CIM – co to takiego?

CIM, czyli Computer Integrated Manufacturing to pojęcie, które po raz pierwszy pojawiło się na kartach specjalistycznej literatury w 1981 r. Wiąże się bezpośrednio ze znanym przedsiębiorstwem Arthur’a D. Little, ponieważ system ten został wprowadzony przez jednego z managerów firmy. Najkrócej CIM można zdefiniować jako wydajny i nowoczesny sposób wymiany danych, informacji, a także wszelkich wiadomości pomocniczych. W konsekwencji korzystania z Computer Integrated Manufacturing, zarządzający wybranym zakładem pracy mają możliwość sprawnego uschematyzowania sieci, w której skład wchodzą wszystkie etapy działań firmy. Współpraca i organizacja zgodna z zasadami CIM obejmuje początkowe fazy zlecenia lub szkicowania planów konstrukcyjnych, zakup odpowiedniego zaopatrzenia materiałowego oraz, co równie istotne, przeprowadzanie kontroli nad jakością usług, punktualnością dostaw, czy poprawnością wystawianych faktur. Ujednolicony, komputerowy system sterowania produkcją i płynnością dostaw sprawia, że koncepcja CIM znacznie ułatwia pracę nie tylko w dużych, lecz także w małych przedsiębiorstwach.

Części składowe CIM

Aby CIM działał jak najbardziej wydajnie, konieczne jest wdrożenie zasad optymalnej organizacji współpracy pomiędzy poszczególnymi elementami zintegrowanego systemu. W związku z tym, podczas procesu przetwarzania danych wyróżnia się techniki podsystemów, między innymi takich jak:

  • CAM – obejmujący kontrolę narzędzi służących do odpowiedniego przeprowadzania fazy planowania produkcji oraz następnie połączenia jej z fazą wytwarzania produktów;
  • CAD – inaczej nazywany także komputerowym wspomaganiem projektowania, będący głównym programem do tworzenia pierwszych rysunków, modyfikacji parametrów oraz opisu powstającego wyrobu;
  • CAE – specjalny system komputerowy ułatwiający pracę związaną z wykonywaniem analiz inżynierskich, przydatny szczególnie podczas weryfikacji cech i właściwości technicznych produktu;
  • PPC – planowanie i sterowanie produkcją, nadrzędny system, który poprzez swoje działanie sprawdza zakres realizacji wybranych zleceń na każdym kolejnym etapie produkcji;
  • CAQ – obejmujący techniki i metody komputerowej realizacji procesów pomiarowych i procedur kontroli jakości;
  • CAP – steruje on planowaniem wytworów lub pracy; ustala kolejność indywidualnych operacji produkcyjnych.

Zalety korzystania z CIM

Zastosowanie zintegrowanego systemu wytwarzania CIM w przedsiębiorstwie pozwala perfekcyjnie przeprowadzić kompletny proces produkcji. Dzięki niemu możliwe jest zmniejszenie kosztów poniesionych na przygotowywanie inwestycji, a także zminimalizowanie nakładów pracy i zaoszczędzenie czasu. Wydajna organizacja sieci komputerowych za pośrednictwem CIM daje również szansę uzyskania honorowanych na całym świecie certyfikatów, które gwarantują najwyższą jakość proponowanych przez firmę produktów.

Funkcjonalny system wytwarzania CIM to idealne rozwiązania dla przedsiębiorców zainteresowanych zorganizowaniem sieci wymiany danych w swojej firmie. Za pomocą komputerowego wspomagania zyskujemy bowiem możliwość sprawnego planowania produkcji oraz kontrolowania realizacji jej poszczególnych etapów. CIM to koncepcja, dzięki której struktura przedsiębiorstwa działa znacznie szybciej i efektywniej.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...