Maszyny przemysłowe wykonujące poszczególne czynności produkcyjne z różnych przyczyn mogą ulegać awariom. Niejednokrotnie nieprzewidziane zaburzenia w działaniu systemów są spowodowane niewłaściwym eksploatowaniem urządzeń, zaniedbaniem czynności konserwacyjnych i serwisowych. Czym charakteryzują się niebezpieczeństwa w zautomatyzowanej produkcji?

Niebezpieczeństwa w zautomatyzowanej produkcji

Podczas stosowania maszyn wykorzystujących zróżnicowane, zautomatyzowane systemy ułatwiające i usprawniające procesy produkcyjne zawsze istnieje ryzyko wystąpienia awarii. Tego typu zdarzenia są szczególnie niebezpieczne wtedy, gdy mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, a także narazić właściciela firmy na ogromne straty finansowe. Spośród często pojawiających się usterek zautomatyzowanych urządzeń wyróżnia się:

  • uszkodzenia silników elektrycznych – polegające z reguły na znacznym przegrzaniu się znajdujących się wewnątrz konstrukcji uzwojeń.
  • awarie instalacji sterująco-wykonawczej – dotyczące przeważnie usterki obejmującej połączeń i odpowiedniej izolacji kabli, co w konsekwencji prowadzi do przerwania płynności całego przekaźnika.
  • uszkodzenia czujników analogowych – wynikające przede wszystkim z nieprawidłowego działania elementów odpowiadających za generowanie sygnału wyjściowego.

Awarie na produkcji – przyczyny

Wskazane przykłady awarii wybranych elementów decydujących o sprawności zautomatyzowanej produkcji mogą być wywołane przynajmniej kilkoma przyczynami. Po pierwsze niepożądane zaburzenia pracy silników elektrycznych są związane z wysoką temperaturą otoczenia oraz mechanicznymi przeciążeniami. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływające na sprawność silników zużycie łożysk. Jeśli natomiast chodzi o uszkodzenia instalacji sterująco-wykonawczej, odkrycie przyczyn i miejsca awarii jest dużo trudniejsze. Może bowiem być to zarówno niedokręcony styk, jak i przerwany, niesprawny kabel, hamujący prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

Jak unikać zagrożeń w zakładach przemysłowych?

Zapobieganie i przewidywanie awarii na produkcji to kluczowe zadanie właścicieli firm przemysłowych, którzy powinni dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników. Często wystarczą jedynie proste zabiegi konserwacyjne, aby zniwelować ryzyko wystąpienia zagrożeń. Silniki elektryczne maszyn nagrzewają się nadmiernie z powodu pokrycia grubą warstwą brudu, uniemożliwiającą sprawne działanie kanałów wentylatora. Przegrzanie silnika wiąże się również z bliską obecnością źródeł ciepła, którymi mogą być inne urządzenia produkcyjne. Bagatelizowanym zwiastunem awarii niejednokrotnie jest również wysoki poziom hałasu, świadczący o zniszczeniu wewnętrznych instalacji, iskrzenia szczotek, czy zniekształceniu elementów tocznych łożysk.

Niebezpieczeństwa w zautomatyzowanej produkcji łączą się bezpośrednio z awariami systemów i urządzeń przemysłowych. Usterki najczęściej dotyczą silników, skomplikowanych instalacji sterujących oraz wykonawczych. Regularna kontrola maszyn, ich czyszczenie i serwisowanie pozwalają obniżyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji, zagrażającym życiu pracowników, a także kondycji finansowej firmy.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...