Optymalizacja maszyn i urządzeń, zwiększone wymagania dotyczące precyzji, dokładności wymiarowej oraz kształtu elementów składowych podzespołów – wszystko to powoduje ciągłą potrzebę unowocześniania technologii stosowanych w metodach obróbki skrawaniem.

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem, zwana również obróbką wiórową, to rodzaj obróbki ubytkowej. Proces ten polega na usuwaniu nadmiaru materiału z obrabianego przedmiotu w celu uzyskania żądanego kształtu, wymiarów i jakości powierzchni. Usunięty za pomocą narzędzi skrawających materiał, zostaje przekształcony w wióry. Proces skrawania realizowany jest na maszynach, zwanych kolokwialnie obrabiarkami, przy użyciu narzędzi skrawających. Rodzaj obrabiarek oraz stosowanych narzędzi ma olbrzymi wpływ na jakość jak również wydajność procesu. Obróbkę skrawania ze względu na rodzaj dzielimy na toczenie, frezowanie, struganie i dłutowanie, wiercenie i szlifowanie. Wykonywane przedmioty, w zależności od dokładności obróbki, powstają zazwyczaj w 3 głównych etapach – zgrubnym, dokładnym i wykańczającym.

Technologie obróbki skrawaniem

W ostatnich latach technologia obróbki skrawaniem dynamicznie się rozwija. Specjaliści poszukują innowacyjnych rozwiązań umożliwiających zwiększenie wydajności oraz poprawę jakości procesów obrabiania. Maszyny skrawające są przystosowywane do paletyzacji oraz robotyzacji wymiany elementów skrawanych. Spośród najczęściej stosowanych technologii wymienia się obecnie:
· Frezowanie CNC – jeden z rodzajów obróbki skrawaniem wykonywanej za pomocą specjalnych narzędzi – frezów, stanowiących podstawowy element sterowanej numerycznie obrabiarki.
· Toczenie CNC – proces w którym narzędzie porusza się ruchem prostoliniowym posuwowym, a obrabiany detal ruchem obrotowym.
· Szlifowanie – jeden ze sposobów obróbki skrawaniem (obróbki ściernej) w którym narzędziem jest ściernica lub taśma ścierna. Polega na ścieraniu nierówności obrabianych powierzchni, co powoduje zmniejszenie jej chropowatości.

Nowoczesne technologie obróbki skrawaniem

Wykonywanie powyższych procesów obrabiania wymaga wykorzystywania sprawdzonych i unowocześnionych maszyn. Powinny one odznaczać się zoptymalizowanymi układami sterowania, a także ulepszonymi konstrukcjami. Wysoki poziom techniczny urządzeń mechatronicznych wpływa pozytywnie na racjonalizację produkcji oraz staranność i trwałość wytwarzanych elementów. Nowoczesne maszyny łączą w sobie po kilka rodzajów obróbki np. tokarko-frezarki, posiadają również możliwość automatycznej wymiany palet (frezarki), czy też automatyczny podajnik materiału obrabianego tokarki).

Technologie obróbki skrawaniem pozwalają uzyskać skomplikowane i nietypowe kształty przedmiotów wykonanych z różnego typu materiałów, zarówno metalu, jak i drewna czy szkła. Specjaliści do zmiany pierwotnej postaci wybranych elementów stosują metody obejmujące frezowanie i toczenie CNC, obróbkę skrawaniem z wysokimi prędkościami czy też obróbkę na sucho. Wyróżnione technologie przyczyniają się do uzyskiwania wysokiej jakości wytworów oraz znacznego usprawnienia procesów produkcyjnych.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...