Wprowadzone przez Unię Europejską przepisy dotyczące zamieszczania informacji na etykietach produktów pozwalają konsumentom wybierać towary wytworzone z materiałów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska naturalnego. Spośród różnorodnych atestów, ważną funkcję zajmuje między innymi oznakowanie CE. O czym informuje i dlaczego warto zwracać na nie uwagę?

Co oznacza oznakowanie CE?

Oznakowanie CE można zdefiniować jako deklarację zgodności, znajdującą się na wyrobie spełniającym wymagania dyrektyw tak zwanego “Nowego Podejścia” Unii Europejskiej. Dotyczą one przede wszystkim zniesienia barier w handlu, do których doszło w wyniku ujednolicenia obowiązujących norm jakości. Uproszczone podejście pozwoliło stworzyć uniwersalne akty prawne, określające podstawowe wymagania, jakie powinny spełnić konkretne kategorie towarów rozprowadzanych na terenie wspólnoty. Dzięki oznakowaniu CE możliwe staje się poinformowanie konsumenta o bezpieczeństwie użytkowania danego produktu. Trzeba jednak wiedzieć o tym, że symbol deklaracji producent umieszcza na własną odpowiedzialność po wcześniejszym udowodnieniu otrzymania pozytywnych wyników procedury oceny zgodności.

Oznakowanie CE – kiedy jest obowiązkowe?

Producent nadający swoim wyrobom oznaczenie CE może je następnie sprzedawać na obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego. Obejmuje on 30 państw i daje możliwość udostępnienia produktów blisko 500 milionom klientów. Brak omawianego oznaczenia powoduje, że przedsiębiorca nie otrzyma zgody i nie będzie mógł wprowadzić towaru do obiegu. Jest to szczególnie istotne w przypadku wyrobów wytwarzanych lub importowanych spoza granic wspólnoty europejskiej. Warto brać pod uwagę szczegółowe zapisy o obowiązkowym stosowaniu oznakowania CE, ponieważ karze podlegają niedopatrzenia, takie jak: umieszczenie znaku na produkcie niespełniającym wymagań, celowe umieszczenie wprowadzające konsumenta w błąd czy też brak wiarygodnej oceny zgodności. Omawianym dyrektywom europejskim nie podlegają wyroby spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz trzy kategorie produktów: opakowania i odpady opakowań, a także transeuropejskie systemy konwencjonalnej oraz szybkiej kolei.

Jak uzyskać oznaczenie CE?

Na opakowaniu konkretnego towaru oznaczenie CE z pełną odpowiedzialnością nanosi sam producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel. Musi mieć zatem pewność, że honorowany przez niego produkt spełni wszystkie normy ujęte w dyrektywach. Najlepiej, aby we wspomnianym wcześniej procesie oceny zgodności brała udział tak zwana strona trzecia, będąca notyfikowaną jednostką certyfikującą. Można również skorzystać z usług zaufanego laboratorium. Po otrzymaniu specjalnego certyfikatu zgodności, producent powinien ze ściśle opisanym w przepisach formatem oraz wielkością wzoru znaku CE. Aby odpowiednio dopasować go do rozmiarów produktów trzeba zawsze zachowywać proporcje określone w zastrzeżonym prawnie wzorze. Gdy dyrektywa nie zawiera bardziej szczegółowych danych, producent jest zobowiązany do nanoszenia na produkt znaku CE o wysokości nie mniejszej niż 5 mm.

Oznakowanie CE wiąże się ze zwiększeniem swobody handlu oraz przepływu towarów na terenie Unii Europejskiej. Pozwala producentowi sprawdzić, czy konkretny wyrób spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa użytkowania, a także jest wytwarzany z troską o ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Przed nadaniem znaku CE wskazane jest otrzymanie certyfikatu zgodności nadawanego przez notyfikowaną jednostkę lub laboratorium.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...