Zarówno producenci, jak i użytkownicy różnego rodzaju sprzętu powinni zdawać sobie sprawę z istnienia dokumentacji DTR, czyli tak zwanego paszportu maszyny. Dzięki niemu możliwe jest poznanie szczegółów dotyczących specyfikacji technicznej, wyposażenia czy też zasad obsługi danego urządzenia. Jakie informacje zawiera dokumentacja DTR, dlaczego warto i należy z niej korzystać?

Paszport maszyny – co to takiego?

Zgodnie z powszechną definicją, paszport maszyny można określić jako dokumentację techniczno-ruchową, która zawiera najważniejsze dane charakteryzujące rodzaj danego urządzenia. Spośród nich niezwykle istotną funkcję spełniają instrukcje użytkowania, rysunki zewnętrzne, schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne czy hydrauliczne. Ponadto, każdy paszport maszyny powinien posiadać także wykazy części zamiennych i zapasowych, spis wyposażenia (z uwzględnieniem faktycznego stanu), normatywy remontowe i instrukcję określającą zasady bezpiecznego użytkowania (BHP). Dokumentacja DTR jest niezwykle ważna, ponieważ po zapoznaniu się z jej wybranymi treściami możesz poznać możliwości oraz parametry techniczne zakupionego sprzętu.

Co powinna zawierać instrukcja obsługi?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Maszynowej instrukcja obsługi powinna składać się z ogólnego opisu produktu, który zawiera informacje, takie jak model maszyny, schematy i rysunki pozwalające sprawdzić prawidłowość działania sprzętu, a także opis zamierzonego zastosowania maszyny. Dodatkowo, istotne jest również zawarcie wykazów narzędzi przydatnych do używania wraz z zakupioną maszyną oraz spis zasad bezpiecznego transportu. Treść instrukcji obsługi zgodnie z dyrektywą mieści dane dotyczące zachowania w razie wystąpienia sytuacji awaryjnych, ostrzeżenia o niedozwolonych sposobach użytkowania czy też opis stanowiska pracy operatorów. Każda instrukcja obsługi musi wyróżniać się przystępną i przejrzystą formą graficzną, a co równie ważne – powinna być napisana prostym językiem, tak aby nie wzbudzać jakichkolwiek wątpliwości co do kolejnych kroków postępowania podczas obsługi sprzętu.

Instrukcja konserwacji urządzenia

Z kolei instrukcja konserwacji maszyn i urządzeń jest bardzo przydatna zwłaszcza wtedy, gdy jako pracodawcy przekazujemy swoim pracownikom najważniejsze informacje o higienie wykonywanych zadań oraz dbałości o prawidłowe korzystanie ze sprzętu. Dzięki tego rodzaju instrukcji dowiemy się również, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób serwisować maszynę lub sprawdzić dane niezbędne przy poszukiwaniu oryginalnych części zamiennych. Ponadto, poznać można również najważniejsze informacje dotyczące codziennego czyszczenia sprzętu.

Dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań UE

Każdy właściciel firmy powinien sobie zdawać sprawę z tego, że ostateczny termin dostosowania maszyn do wymagań unijnych minął w 2006 roku. Od tego momentu urządzenia nabyte przez przedsiębiorstwa muszą być wyposażone w kompletną dokumentację techniczną. Do zweryfikowania stanu faktycznego jest upoważniony Urząd Dozoru Technicznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym również karami finansowymi.

Paszport maszyny, czyli dokumentacja DTR to obowiązkowy element wyposażenia wszystkich nowoczesnych maszyn. Dzięki treści poszczególnych instrukcji możliwe jest poznanie pełnej specyfikacji urządzenia oraz prawidłowe korzystanie z dostępnych funkcji sprzętu. Pracodawcy powinni dbać o to, aby paszport maszyny był kompletny i systematycznie aktualizowany.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...