W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie jego obsługi. System sterowania PLC czy DSC – który z nich sprawdzi się lepiej?

Czym jest system sterowania PLC?

System sterowania PLC (Programmable Logic Controller) jest zaliczany do grupy urządzeń mikroprocesorowych, które służą do kontrolowania pracy maszyn. W budowie sterowników PLC wyróżnia się główne elementy, takie jak program użytkownika, pamięć, interfejsy, a także tablice wejściowe i wyjściowe. Funkcjonowanie systemu gwarantuje odpowiednie przygotowanie instrukcji programowych (zgodnych ze specyfiką obiektu sterowania), przechowywanych w pamięci procesora. Wykonywanie przez sterownik PLC kolejnych, pojedynczych rozkazów, w tym odczytywanie stanu wejść i wyjść sprawia, że zapisuje on zebrane dane, aby następnie móc weryfikować pojawiające się zmiany algorytmu. W przeciwieństwie do innych sterowników komputerowych, opisywany system posiada cykliczny obieg pamięci.

Charakterystyka systemów DSC

W automatyce przemysłowej coraz częściej wykorzystuje się również systemy DCS (Distributed Control System), określane mianem rozproszonych systemów sterowania. Ich funkcjonowanie opiera się na przesyłaniu informacji z magistrali systemowej do poszczególnych stacji operatorskich oraz następnie zróżnicowanych stacji procesowych. Ostatni wymieniony typ stacji obejmuje wiele urządzeń, między innymi sterownik PLC czy regulatory maszyn, współpracujących bezpośrednio z głównym serwerem. Poza tym, za konfigurację całego systemu odpowiada stacja inżynierska, której zadaniem jest gromadzenie bieżącej dokumentacji. Konfigurowanie działania DCS wymaga jednak tego, by operator posiadał gruntowną wiedzę o specyfice danego procesu.

System sterowania PLC czy DSC – który wybrać?

Wybór efektywnego systemu sterowania wybranym urządzeniem przemysłowym powinien być uzależniony od charakterystyki produkcji oraz sposobu jej organizacji. Ponadto, istotną kwestię stanowi także wartość wytwarzanego produktu, założenia dotyczące wydajności systemu i zakresu czynności, a dodatkowo tych wykonywanych przez służbę inżynieryjną. Systemy rozproszone są stosunkowo trudne w modyfikacji, lecz bardzo dobrze sprawdzają się w firmach z branży farmaceutycznej, chemicznej, spożywczej i energetycznej, ponieważ DCS pozwala uniknąć niekorzystnych finansowo przestojów lub strat surowcowych. Z kolei tańsze systemy PCL doskonale radzą sobie w gałęziach przemysłu wymagających wysokiego poziomu wsparcia produktu w dłuższym okresie czasu. Oprogramowanie i rozwój sterowników mogą być bowiem w pełni kontrolowane, a instalacja nowych programów oraz diagnostyka są łatwe do zrealizowania.

Nowoczesne systemy umożliwiające kontrolowanie i wymiany danych stanowią podstawę funkcjonowania złożonych procesów przemysłowych. Specjaliści mogą obecnie dobrać wygodny tryb sterowania urządzeniami tak, aby zminimalizować nakłady pracy. W zależności od specyfiki firmy warto rozważyć wybór systemu skomplikowanego systemu DCS lub prostszego i sprawdzonego przez lata systemu PLC.

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...

Nowoczesne technologie obróbki skrawaniem

Nowoczesne technologie obróbki skrawaniem

Optymalizacja maszyn i urządzeń, zwiększone wymagania dotyczące precyzji, dokładności wymiarowej oraz kształtu elementów składowych podzespołów - wszystko to powoduje ciągłą potrzebę unowocześniania technologii stosowanych w metodach obróbki skrawaniem. Na czym polega...