Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wiąże się z wprowadzeniem sprawdzonych, efektywnych koncepcji usprawniania produkcji. W założeniach popularnych filozofii wykorzystywanych w wielu branżach można zauważyć dążenie do doskonalenia oraz walkę z marnotrawstwem materiałów. Na czym polega tworzenia gniazda produkcyjnego według Lean Manufacturing?

Czym jest gniazdo produkcyjne?

Gniazdo produkcyjne można najkrócej zdefiniować jako grupę następujących po sobie procesów, w których biorą udział określone stanowiska ludzi i maszyn ustawionych obok siebie. W konsekwencji mamy do czynienia z cyklem poszczególnych etapów wytwarzania produktów lub realizacji konkretnych usług. Cechą charakterystyczną gniazd produkcyjnych jest przede wszystkim odpowiednie ułożenie technologiczne, opierające się na zasadzie analogiczności kolejnych operacji. Istnieje także sposób organizacji gniazd produkcyjnych ułożonych wedle zgodności ze strukturą przedmiotową, czyli połączeniem stanowisk w jednorodne grupy (dzięki czemu jednostkowy egzemplarz produktu swobodnie przepływa między pracownikami produkcji).

Na czym polega Lean Manufacturing?

Spośród różnorodnych sposobów zarządzania produkcją w przedsiębiorstwach warto wyróżnić system Lean Manufacturing. Polega on głównie na wdrażaniu powszechnej zasady walki z marnotrawstwem na wszystkich poziomach produkcji. W tym celu ogranicza się nadmiar niepotrzebnych operacji i zadań, a dodatkowo zmniejsza ilość gromadzonych dotąd zapasów materiałów. Filozofia Lean Manufacturing przekonuje do sukcesywnego wdrażania standaryzacji pracy, organizowania działań sprzyjających rozwojowi kadry pracowniczej oraz usprawniania systemu terminowych dostaw. Dodatkowo, korzystanie z koncepcji Lean Manufacturing w firmie skupia się wokół decentralizacji procesów decyzyjnych, wykonywania kontroli jakości produkcji na każdym jej etapie, czy też redukcji zapasów do minimum. Nad wszystkimi częściami planu wdrażania planu Lean Manufacturing góruje ponadto dążenie do ciągłego udoskonalania zarówno procesu produkcyjnego, jak i umiejętności pracowników wszystkich działów.

Gniazdo produkcyjne według Lean Manufacturing

Wprowadzenie koncepcji Lean Manufacturing do schematu tworzenia gniazda produkcyjnego wymaga odpowiedniego przygotowania, które pozwoli dostrzec najważniejsze problemy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, szczególnie kwestie dotyczące przemodelowania linii produkcyjnej. Najlepiej rozpocząć ustawienia gniazda produkcyjnego w przedstawionym modelu od wyboru rodziny towarów lub usług, naszkicowania aktualnego trybu pracy maszyn oraz przyjrzenia się długości i wydajności wszystkich etapów produkcji. W kolejnym kroku warto zastanowić się nad usytuowaniem wyposażenia (czyli ustawieniem maszyn), spełniającego kluczową funkcję w ulepszeniu organizacji całej firmy. Bardzo często, aby usprawnić przepływ jakiegoś produktu stosuje się zestawienie nawiązujące kształtem do litery U. Oprócz ustawienia, niezwykle istotny jest również odpowiedni podział pracy, wyznaczony zgodnie z podziałem sumy czasów procesów w gnieździe przez czas taktu. Dzięki temu możliwe stanie się równe rozłożenie obowiązków i określenie właściwej kolejności działań operatorów maszyn.

Współcześnie, wiele przedsiębiorstw stara się wprowadzać w życie skuteczne i sprawdzone koncepcje działania produkcji, takie jak Lean Manufacturing. Wdrożenie tej zasady do projektu stworzenia gniazda produkcyjnego sprawia, że znacznie usprawnia się pracę maszyn i ich operatorów, obniża nakłady finansowe oraz zmniejsza ilość gromadzonych zapasów. Filozofia Lean Manufacturing sprzyja także innowacyjnemu myśleniu, zachęca do rozwoju zawodowego pracowników, co wpływa na podwyższenie jakości oferowanych produktów.

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

System sterowania PLC czy DCS – który z nich sprawdzi się lepiej

W obrębie różnorodnych gałęzi przemysłu wykorzystuje się urządzenia oraz linie technologiczne, których działania zapewniają nowoczesne systemy sterowania. Dzięki nim możliwe jest gromadzenie informacji o etapach konkretnego procesu produkcyjnego, a także usprawnienie...

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Czym się charakteryzuje spawanie hybrydowe

Chcąc stale połączyć ze sobą dwa metalowe materiały należy je zespawać. W tym celu można wybrać jedną z kilku rodzajów spajania, jednak należy liczyć się z tym, że każda z nich ma swoje wady i zalety. Jednym ze sposobów na wyciągnięcie maksymalnych korzyści z...